****วันเสาร์-อาทิตย์ กรุณาติดต่อผ่านไลน์นะคะ

ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) แล้วนะคะ

สารกรองน้ำเรซิ่น Trilite KH-70 25 ลิตร
Price : 1,850.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Jacobi Food Grade NSF 25 ลิตร
Price : 2,150.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Trilite KC-08H (ทำน้ำDI) 25 ลิตร
Price : 2,050.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Trilite KC-08H (ทำน้ำDI) 25 ลิตร
Price : 2,050.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Trilite MA-120OH(ทำน้ำDI) 25 ลิตร
Price : 6,000.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Trilite SM300 25L (ทำน้ำ DI) 25 ลิตร Mixed Bed
Price : 7,000.00 บาท
Extrepure Resin 25 ltrs
Price : 1,250.00 บาท
Resin Filter Media Amberlite HPR 1200 H 25L
Price : 3,850.00 บาท
Resin Filter Media Amberlite IRA402 CL 25L
Price : 6,500.00 บาท
Resin Filter Media Amberlite SR1L Na 25L
Price : 2,450.00 บาท
Resin Filter Media Amberlite HPR 1200 Na 25L
Price : 3,650.00 บาท
Resin Filter Media Amberlite IRC120 Na 25L
Price : 2,200.00 บาท
Resin Filter Media Amberlite IRN 160 25L
Price : 12,850.00 บาท
Resin Filter Media Dupont MB-20 25L (for DI Water)
Price : 8,500.00 บาท
Resin Filter Media Dupont Anion HPR4800 OH 25L (for DI water)
Price : 7,850.00 บาท
Resin Filter Media Dupunt Cation IRC120 H 25L(for DI water)
Price : 2,550.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Dupont IRC100 25 ลิตร
Price : 2,000.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Dupont Amberlite HPR9500 25L (Weak Base Anion)
Price : 11,000.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Nuosep NPA304CL (ทำน้ำDI) 25 ลิตร
Price : 4,665.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Nuosep NPC108Na (ทำน้ำDI) 25 ลิตร
Price : 1,850.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Nuosep NPER8415 50 ลิตร Mixed Bed;ทำน้ำDI
Price : 13,350.00 บาท
Page 1 |   095-064-5619   082-909-3294 


  pptcorps.sale@gmail.com     
เว็บสำเร็จรูป
×