****วันเสาร์-อาทิตย์ กรุณาติดต่อผ่านไลน์นะคะ
5 stages Water Purifier (PP+GAC+CTO+K33+T33)
Price : 1,150.00 บาท
RO water purifier 150GPD with storage tank 100L (PP+CTO+RES+RO150G+T33)
Price : 12,500.00 บาท
RO water purifier 300 GPD with storage tank 100L (PP+CTO+RES+RO150G*2+T33)
Price : 14,000.00 บาท
RO water purifier 300 GPD with storage tank 200L (PP+CTO+RES+RO150G*2+T33
Price : 14,500.00 บาท
RO water purifier 450GPD with Storage Tank 100L (PP+CTO+RES+RO150G*3+T33)
Price : 18,500.00 บาท
RO water purifier 450GPD with storage tank 200L (PP+CTO+RES+150G*3+T33)
Price : 19,000.00 บาท
RO water purifier 50 GPD (PP+GAC+CTO+RO50G+T33)
Price : 3,500.00 บาท
RO water purifier 600 GPD with storage tank 200L (PP+CTO+RES+RO150G*4+T33)
Price : 20,000.00 บาท
RO water purifier Autoflush 50 GPD (PP+GAC+CTO+RO50G+T33)
Price : 4,850.00 บาท
SS water purifier (2 Tubes; Carbon+Resin)
Price : 3,000.00 บาท
SS Water Purifier 3 Tubes (CarBon+Resin+CRM)
Price : 4,500.00 บาท
SS Water Purifier wall type (3 Tubes; Carbon+Resin+Ceramic) + UV
Price : 7,800.00 บาท
SS Water purifier with Stands (3 Tubes; Mn+Carbon+Resin) + UV *Filter medias are not included
Price : 14,500.00 บาท
Page 1 | 


****วันเสาร์-อาทิตย์ กรุณาติดต่อผ่านไลน์นะคะ

  095-064-5619   082-909-3294


  pptcorps.sale@gmail.com     
เว็บสำเร็จรูป
×