****วันเสาร์-อาทิตย์ กรุณาติดต่อผ่านไลน์นะคะ
CTO Block Carbon Bigblue 10 micron 4.5"x10"
Price : 200.00 บาท
CTO Block Carbon Bigblue 10 micron 4.5"x20"
Price : 400.00 บาท
CTO Block Carbon Filter Cartridge 10 micron 2.5"x10"
Price : 50.00 บาท
CTO Block Carbon Filter Cartridge 10 micron 2.5"x20"
Price : 100.00 บาท
CTO CCK Block Carbon Filter Cartridge 5 micron 2.5"x10"
Price : 120.00 บาท
CTO CCK Block Carbon Filter Cartridge 5 micron 2.5"x20"
Price : 240.00 บาท
UDF GAC Carbon Filter Cartridge 2.5"x10" (Biosis 8x16 ID1000)
Price : 70.00 บาท
UDF GAC Carbon Filter Cartridge 2.5"x20"(Biosis 8x16 ID1000)
Price : 140.00 บาท
ไส้กรองคาร์บอนชนิดเกล็ด GAC ขนาด 2.5"x10" (Biosis 8x16 ID1000) ยกลัง 3,250 บาท (ไส้ละ 65 บาท)
ไส้กรองคาร์บอนชนิดเกล็ด GAC ขนาด 2.5"x20"(Biosis 8x16 ID1000) ยกลัง 3,250 บาท (ไส้ละ 130 บาท)
ไส้กรองบล็อคคาร์บอน 10 ไมครอน ขนาด 2.5"x10" ยกลัง 2,250 บาท (ไส้ละ 45 บาท)
ไส้กรองบล็อคคาร์บอน 10 ไมครอน ขนาด 2.5"x20" ยกลัง 2,250 บาท (ไส้ละ 90 บาท)
ไส้กรองบล็อคคาร์บอน Bigblue 10 ไมครอน ขนาด 4.5"x10" ยกลัง 12 ไส้ ราคา 3,000 บาท (ไส้ละ 250 บาท)
ไส้กรองบล็อคคาร์บอน Bigblue 10 ไมครอน ขนาด 4.5"x20" ยกลัง 6 ไส้ ราคา 3,000 บาท (ไส้ละ 500 บาท)
Page 1 | 


****วันเสาร์-อาทิตย์ กรุณาติดต่อผ่านไลน์นะคะ

  095-064-5619   082-909-3294


  pptcorps.sale@gmail.com     
เว็บสำเร็จรูป
×