****วันเสาร์-อาทิตย์ กรุณาติดต่อผ่านไลน์นะคะ
Pleated Absolute Filter Cartridge 2.5"x20" ;0.22 micron
Price : 550.00 บาท
Pleated PP 2.5"x10" ;5 micron
Price : 95.00 บาท
Pleated PP 2.5"x20" ;5 micron
Price : 190.00 บาท
Pleated PP BigBlue 4.5"x10"; 5 micron
Price : 200.00 บาท
Pleated PP BigBlue 4.5"x20" ;5 micron
Price : 400.00 บาท
ไส้จีบ Absolute ขนาด 2.5x20 นิ้ว ความละเอียด 0.22 ไมครอน จำนวน 25 ไส้ราคา 11,750 บาท (ไส้ลั 470 บาท)
ไส้จีบ BigBlue ขนาด 4.5x10 นิ้ว ความละเอียด 5 ไมครอน จำนวน 18 ไส้ราคา 3,600 บาท (ไส้ละ 200 บาท)
ไส้จีบ BigBlue ขนาด 4.5x10 นิ้ว ความละเอียด 50 ไมครอน จำนวน 18 ไส้ราคา 4050 บาท (ไส้ละ 225 บาท)
ไส้จีบ BigBlue ขนาด 4.5x20 นิ้ว ความละเอียด 5 ไมครอน จำนวน 9 ไส้ ราคา 3,600 บาท (ไส้ละ 400 บาท)
ไส้จีบ ขนาด 2.5x10 นิ้ว ความละเอียด 5 ไมครอน จำนวน 50 ไส้ ราคา 3,250 (ตกไส้ละ 65 บาท)
ไส้จีบ ขนาด 2.5x20 นิ้ว ความละเอียด 5 ไมครอน จำนวน 25 ไส้ ราคา 3,375 บาท (ไส้ละ 135 บาท)
Page 1 | 


****วันเสาร์-อาทิตย์ กรุณาติดต่อผ่านไลน์นะคะ

  095-064-5619   082-909-3294


  pptcorps.sale@gmail.com     
เว็บสำเร็จรูป
×