****วันเสาร์-อาทิตย์ กรุณาติดต่อผ่านไลน์นะคะ
  095-064-5619   082-909-3294  @pptcorps      pptcorps.sale@gmail.com (ฝ่ายขาย) 

***ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) แล้วนะคะ
  
RO machine 3,000 ltr/day (high frame) (4021: 2-11)
Price : 31,900.00 บาท
RO Membrane Cleaning Machine for 4040x2 (1.5 HP pump) with Solution PE Tank 100L on SS frame
Price : 25,000.00 บาท
RO Membrane Cleaning Machine for 8040 (1.5 HP pump) with Solution PE Tank 100L on SS frame
Price : 37,500.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น G-Tech 25 ลิตร
Price : 1,250.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Jacobi Food Grade NSF 25 ลิตร
Price : 2,150.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Purify 25 ลิตร
Price : 1,250.00 บาท
สารกรองน้ำแอนทราไซต์ 40 ลิตร (Premium)
Price : 1,150.00 บาท
สารกรองน้ำแอนทราไซต์ 40 ลิตร (Standard)
Price : 775.00 บาท
RO machine 6,000 ltr/day (4040)
Price : 35,900.00 บาท
RO machine 12,000 ltr/day (4040x2)
Price : 49,900.00 บาท
RO machine 18,000 ltr/day (4040x3)
Price : 60,000.00 บาท
Ultratek RO filter BW- 4040
Price : 5,250.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Dupont Amberlite IRC100 25 ลิตร
Price : 2,000.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Dupont Amberlite HPR 1200 H 25L
Price : 4,150.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Dupont Amberlite IRC120 Na 25L
Price : 2,550.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Dupont Amberlite IRN160 H/OH 50L Mixture of Nuclear-grade
Price : 30,000.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Dupont Amberlite SR1L Na 25L
Price : 2,550.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Dupont Anion HPR4800 OH (ทำน้ำ DI) 25 ลิตร
Price : 10,350.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Dupont Cation IRC120 H (ทำน้ำ DI) 25 ลิตร
Price : 3,050.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Dupont MB-20 25L (ทำน้ำ DI) 25 ลิตร
Price : 9,650.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Dupont Amberlite HPR9500 25L (Weak Base Anion)
Price : 11,000.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Dupont Amberlite HPR 1200 Na 25L
Price : 4,150.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Dupont Amberlite IRA402 CL 25L
Price : 8,000.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Nuosep NPA304CL (ทำน้ำDI) 25 ลิตร
Price : 4,665.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Nuosep NPC108Na (ทำน้ำDI) 25 ลิตร
Price : 1,850.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Trilite KC-08H (ทำน้ำDI) 25 ลิตร
Price : 2,050.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Trilite KH-70 25 ลิตร
Price : 1,850.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Trilite MA-120OH(ทำน้ำDI) 25 ลิตร
Price : 6,000.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Trilite SM300 25L (ทำน้ำ DI) 25 ลิตร Mixed Bed
Price : 7,000.00 บาท
สารกรองน้ำแมงกานีส Birm Food Grade NSF 28.3 ลิตร
Price : 3,200.00 บาท
สารกรองน้ำแมงกานีส Green Sand Conet 25 ลิตร
Price : 550.00 บาท
สารกรองน้ำแมงกานีส Metra ซีโอไลท์ 25 ลิตร
Price : 870.00 บาท
สารกรองน้ำแมงกานีส Victoria ซีโอไลท์ 25 ลิตร
Price : 670.00 บาท
สารกรองน้ำแมงกานีส Victoria ซีโอไลท์ 25 ลิตร
Price : 670.00 บาท
สารกรองน้ำคาร์บอน Biocat ID1000 ถ่านหิน 50 ลิตร
Price : 2,470.00 บาท
สารกรองน้ำคาร์บอน Biocat ID600 กะลามะพร้าว 50 ลิตร
Price : 1,735.00 บาท
สารกรองน้ำคาร์บอน Cabosorb ถ่านหิน ID600 45 ลิตร
Price : 1,000.00 บาท
สารกรองน้ำคาร์บอน Carbon Green ID600 ถ่านไม้l 50L
Price : 950.00 บาท
สารกรองน้ำคาร์บอน Eunicarb ID800 กะลามะพร้าว 50 ลิตร
Price : 1,850.00 บาท
สารกรองน้ำคาร์บอน Hycarb ID1000 กะลามะพร้าว 50 ลิตร
Price : 2,450.00 บาท
สารกรองน้ำคาร์บอน Jacobi รุ่น Aquarsorb1000 ID850 ถ่านหิน Food Grade NSF 50 ลิตร
Price : 5,150.00 บาท
สารกรองน้ำคาร์บอน Jacobi รุ่น Aquarsorb101 ID850 ถ่านหิน Food Grade NSF 55 ลิตร
Price : 5,500.00 บาท
สารกรองน้ำคาร์บอน Jacobi รุ่น Aquarsorb2000 ID950 ถ่านหิน Food Grade NSF 50 ลิตร
Price : 5,625.00 บาท
Filmtec RO Filter BW30-400IG
Price : 20,500.00 บาท
Microfilter Blue Housing 10" (1/2" Inlet/outlet)
Price : 350.00 บาท
Microfilter Blue Housing 10" (3/4" Inlet/Outlet)
Price : 350.00 บาท
Microfilter Clear Housing 10" (1/2" inlet/outlet)
Price : 350.00 บาท
Microfilter Clear Housing 10" (3/4" Inlet/outlet)
Price : 350.00 บาท
Pressure Tank ขนาด 300L
Price : 21,950.00 บาท
Pressure Tank ขนาด 500L
Price : 30,750.00 บาท
RO machine 48,000 ltr/day (8040x2)
Price : 120,000.00 บาท
RO machine 72,000 ltr/day (8040x3)
Price : 175,000.00 บาท
RO machine 96,000 ltr/day (8040x4)
Price : 215,000.00 บาท
RO membrane Housing for 50-150GPD
Price : 125.00 บาท
T33 Post Carbon Inline Filter Cartridge (Capsule) 10"
Price : 95.00 บาท
Ultratek RO filter BW- 8040
Price : 16,900.00 บาท
เกลือ ล้างเรซิ่น 25 Kg.
Price : 185.00 บาท
เครื่องกรอง RO ขนาด 24,000 ลิตร/วัน
Price : 79,200.00 บาท
เครื่องกรอง RO ขนาด 36,000 ลิตร/วัน
Price : 92,800.00 บาท
เครื่องกรอง RO ขนาด 40,000 ลิตร/วัน
Price : 102,950.00 บาท
ไส้กรองน้ำเมมเบรน BW- 4021 Ultratek
Price : 3,100.00 บาท
ไส้กรองน้ำเมมเบรน BW- 4021-LP Unipure
Price : 2,200.00 บาท
ไส้กรองน้ำเมมเบรน BW30-4040 Filmtec
Price : 8,350.00 บาท
ไส้กรองน้ำเมมเบรน BW4040 Silvertec
Price : 3,100.00 บาท
ไส้กรองน้ำเมมเบรน BW8040 Silvertec
Price : 14,500.00 บาท
ไส้กรองน้ำเมมเบรน BW8040E Keensen
Price : 17,500.00 บาท
ไส้กรองน้ำเมมเบรน BW8040FR-2 Keensen
Price : 20,000.00 บาท
ไส้กรองน้ำเมมเบรน LP21- 4040(E) Vontron
Price : 4,850.00 บาท
ไส้กรองน้ำเมมเบรน LP22- 8040(E) Vontron
Price : 17,250.00 บาท
ไส้กรองน้ำเมมเบรน 8040D Water Sotre
Price : 10,575.00 บาท
ไส้กรองน้ำเมมเบรน CSM RE8040-FEN
Price : 20,550.00 บาท
ไส้กรองน้ำเมมเบรน ULP- 8040(T) Unipure
Price : 10,250.00 บาท
ไส้กรองน้ำเมมเบรน BW30 PRO-400 Filmtec (BW30-400)
Price : 21,800.00 บาท
ไส้กรองน้ำแร่ Mineral Ball
Price : 70.00 บาท
กรวดกรองน้ำเบอร์ #3 ขนาด 3-5 มิล 45Kg. 30L
Price : 250.00 บาท