****วันเสาร์-อาทิตย์ กรุณาติดต่อผ่านไลน์นะคะ

Check Valve ทองเหลือง 1/2"
Price : 60.00 บาท
Check Valve ทองเหลือง 3/4"
Price : 100.00 บาท
Check Valve ทองเหลือง แบบ Spring 3/4"
Price : 120.00 บาท
EC Meter
Price : 15,500.00 บาท
Ejector ดูดน้ำเกลือขนาด 1 นิ้ว
Price : 750.00 บาท
Ejector ดูดน้ำเกลือขนาด 1.5 นิ้ว
Price : 1,200.00 บาท
Ejector ดูดน้ำเกลือขนาด 2 นิ้ว
Price : 1,500.00 บาท
Ejector ดูดน้ำเกลือขนาด 4 หุน
Price : 500.00 บาท
Ejector ดูดน้ำเกลือขนาด 6 หุน
Price : 600.00 บาท
Solenoid Valve ทองเหลือง 1/4"
Price : 250.00 บาท
Solenoid Valve ทองเหลือง 1/2"
Price : 500.00 บาท
Solenoid Valve ทองเหลือง 3/4"
Price : 650.00 บาท
Solenoid Valve ทองเหลือง 3/8"
Price : 400.00 บาท
Solenoid Valve ทองเหลือง 1"
Price : 800.00 บาท
Solenoid Valve ทองเหลือง 2"
Price : 2,150.00 บาท
เกจ์วัดแรงดัน 7 ปอนด์
Price : 150.00 บาท
ข้อต่อยูเนี่ยนขนาด 1/2 นิ้ว
Price : 25.00 บาท
ข้อต่อยูเนี่ยนขนาด 3/4 นิ้ว
Price : 35.00 บาท
ถัง PE ขนาด 100 ลิตร
Price : 1,250.00 บาท
ถัง PE ขนาด 200 ลิตร
Price : 1,650.00 บาท
ถัง PE ขนาด 300 ลิตร
Price : 3,750.00 บาท
ถังนำ้เกลือขนาด 100 ลิตร
Price : 3,700.00 บาท
ท่อ UPVC 3/4"x54"
Price : 150.00 บาท
น้ำยาทดสอบค่า PH 15 cc
Price : 175.00 บาท
น้ำยาทดสอบค่า หินปูน 15 cc
Price : 75.00 บาท
บอลวาล์ว 2 หุน (สีฟ้า)
Price : 50.00 บาท
ปากกาวัดค่า pH
Price : 750.00 บาท
ปากกาวัดค่า TDS
Price : 300.00 บาท
ลดเหลี่ยมทองเหลือง 4หุน ลด 2หุน
Price : 70.00 บาท
ลูกลอยไฟฟ้า ควบคุมระดับน้ำ
Price : 185.00 บาท
สแตนเนอร์บน
Price : 70.00 บาท
สแตนเนอร์ล่าง
Price : 70.00 บาท
สาย PE ขนาด 3 หุน
Price : 25.00 บาท
Page 1 |   095-064-5619   082-909-3294 


  pptcorps.sale@gmail.com     
เว็บสำเร็จรูป
×